Разлика меѓу народ кој почитува и кој не почитува препораки

Табелата која ја прикажуваме во продолжение ја покажува разликата меѓу народ кој ги почитува препораките и дисциплинирано се преодржува кон нив и оние кои не го прават тоа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: