Пронајдени се клучеви! Сопственикот може да си ги подигне во Општина Македонска Каменица

Вчера поладне околу 18::00 часот, во училишниот двор се пронајдени изгубени клучеви. Доколку сопственикот ги препознае може истите да си ги подигне од портирата во општина Македонска Каменица.

Leave a Reply

Your email address will not be published.