Продолжува доделувањето на Зелените картички за земјоделците во Македонска Каменица

Со лична карта како документ во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонска Каменица, канцеларија број 60 од страна на ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Делчево ќе продолжи доделувањето на Зелените картички за нафта за земјоделците од Македонска Каменица. Доделувањето ќе се врши со почеток од 08:30 часот, во петок на 20. септември 2019 година.

Сите земјоделци кои имаат поднесено единствено барање во Агенцијата за финансиска подрашка во земјоделството и руралниот развој  за 2018 година да ја посетат канцеларијата и да си ги  подигнат картичките.

Leave a Reply

Your email address will not be published.