Прв МАКЕДОНСКИ ПРАВОПИС од 1945 година

Изработен од комисијата за јазик при Министерството за народна просвета

Државно издавачко претпријатие, Скопје, 1945 година.

Линк до целото издание тука

Извор: Архива на Зоран Кардула

Дигитализација: Небојша Гелевски – Бане

Leave a Reply

Your email address will not be published.