Потребни документи за исплата на парични средства за новородено дете во општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица е една од првите македонски општини која воведе финансиска помош за секое новородено дете на нејзина територија. Средствата се изплаќаат врз основа на Правилник, кој неколку пати беше менуван, а овој вид поддршка во континуитет се зголемува.

Заради олеснување на пристапот на граѓаните и побрза исплата на паричната помош за секое новородено дете, ги известуваме граѓаните дека кон БАРАЊЕТО кое се пополнува, други потребни документи за аплицирање се:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *