ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

– Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Македонска Каменица и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата, – стои во соопштението за јавност објавено од градоначалникот Димчо Атанасовски

Колективниот договор за вработените во ЕЛС, од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Бојан Трипуноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Македонска Каменица Миран Митревски од едната страна и Градоначалникот на Општина Македонска Каменица Димчо Атанасовски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *