ОТВОРЕН ДЕН ВО СОУ “МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР”

Средното општинско училиште ,,Mиле Јаневски Џингар” од Македонска Каменица денес организираше отворен ден за промоција на образовните струки и профили во училиштето на идните полуматуранти можат да го продолжат образованието.

Промоцијата се одржа во училишниот двор преку изложба на експонати од секоја област. Од областа на гимназиското образование кои ги нуди сите подрачја и комбинации.
Од стручното образование промоција на техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека, геолошко –рударска и металуршка струка – рударски техничар и машинска струка- машински техничар.
Оваа година во училиштето за прв пат се воведеува нова струка – машинска струка дуално образование.

Драги полуматуранти направете вистински избор и запишете се во СОУ ,,Mиле Јаневски Џингар”. Ви нудиме модерен начин на настава преку видео опрема и наставно образовни помагала кои го олеснуваат патот до учењето.

Средното општинско училиште ,,Mиле Јаневски Џингар” од Македонска Каменица денес организираше отворен ден за промоција на образовните струки и профили во училиштето на идните полуматуранти можат да го продолжат образованието.

Промоцијата се одржа во училишниот двор преку изложба на експонати од секоја област. Од областа на гимназиското образование кои ги нуди сите подрачја и комбинации.
Од стручното образование промоција на техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека, геолошко –рударска и металуршка струка – рударски техничар и машинска струка- машински техничар.
Оваа година во училиштето за прв пат се воведеува нова струка – машинска струка дуално образование.

Драги полуматуранти направете вистински избор и запишете се во СОУ ,,Mиле Јаневски Џингар”. Ви нудиме модерен начин на настава преку видео опрема и наставно образовни помагала кои го олеснуваат патот до учењето.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.