Општина Македонска Каменица ќе избира нови раководства на месни заедници од градското подрачје

Врз основа на член 27  став 2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 68 од Статутот на општина Македонска Каменица (Службен гласник на Македонска Каменица 4/2005), градоначалникот на општина Македонска Каменица ги донесе следниве одлуки и решенија:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *