Општина Македонска Каменица поставува нови автобуски постојки за потребите на граѓаните

Општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие „Камена Река“ ги продолжуваат активностите од проектот за замена на старите и поставување на нови автобуски постојки.

Изминатиов период беа поставени нови автобуски постојки во село Тодоровци и село Моштица (Павлиш Дол).

Во текот на наредниот период, според потребите на граѓаните, вакви типски автобуски постојки ќе бидат поставени во сите селски средини и приградски населби од Општината.

а

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *