Општина Македонска Каменица ги уредува пристапните улички и патеки во централното градско подрачје

Со финансиски средства од општинскиот буџет се уредуваат повеќе пристапни улички и патеки до колективните и индивидуалните објекти за домување во централното градско подрачје. Во моментов се работи на пристапна улица до индивидуални објекти за домување на улица „Јаков“, како и на уредувањде на просторот кај Кит Го маркет, на улица „Александар Македонски“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *