Одговорете на Прашалникот и учествувајте во креирањето на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година

Македонска Каменица, 13.11.2020 година – Општина Македонска Каменица објави прашалник преку кој заедно со граѓаните ќе го креира Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година. Граѓаните имаат можност на непосреден начин, по електронски пат, да ги посочат своите проблеми, барања, предлози или идеи.

Линк до формуларот со прашања:

Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *