Нов закон за возила: Се воведуваат еколошки налепници и посебни таблици

Министерството за економија подготвува измени на Законот за возила кои, како што е наведено во образложението, имаат за цел да се уредат постапките за остварување на зашитата на правата и правните интереси на физичките лице, правните лица, како и заштите на јавниот интерес по кои се должни да постапуваат министерствата, органите на државната управа, правните лица и физичките лица на кои со овој закон им е доворено да вршат јавни овластувања.
Со Предлог законот се воведуваат и посебни таблици за такси возилата и се воведуваат еколошки налепници за возилата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *