Наместо подароци , Кочани за 8-ми Март ќе додели парична помош за социјално загрозена жена

Наместо подароци , Кочани за 8-ми Март ќе додели парична помош за социјално загрозена жена. Иницијативата потекна од Комисијата за еднакви можности, која донесе ваков заклучок на седницата одржана во февруари, при определувањето соодветни активности за одбележување на Меѓународниот ден на жената. Кој ќе ја добие помошта и колкава ќе биде висината на истата , ќе утврдат ангажираните лица во проектот Домашна посета. Сепак, парите до избраната нема да стигнат за празникот, туку дури после изборите, заради запазување на законската регулатива:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *