„Македонски Шуми“ сака да управува со идното заштитено подрачје „Осоговски Планини“

Јавното претпријатие „Македонски шуми“ заинтересирано да биде управувач на идното заштитено подрачје „Осоговски Планини“. Ова претпријатие ја доби поддршката и од засегнаите претставници на општините кои гравитираат кон Осоговието имајќи предвид дека самите општини се со ограничени човечки и финансиски капацитети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *