КОМЕРЦИЈАЛЕН ОГЛАС: Мајстор од Македонска Каменица врши градежни работи

Мајстор од Македонска Каменица врши градежни работи, претежно ѕидарски работи и професионално лепење на сите видови плочки. Договорените услуги се вршат бргу и квалитетно, а надоместокот за извршената работа е по претходен договор.

Телефон за контакт: 070 363 151

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *