Како технологијата влијае на детската имагинација?

Несомнено е дека технологијата е секојдневен дел од нашите животи и времето кое го минуваме со личните технолошки уреди ни се зголемува со потребата да бидеме поврзани со нив.

Како резултат на тоа, скоро и да немаме можност да го спречиме контактот на нашите деца со технологијата.

Задача на секој родител е на правилен начин да ги трасира патиштата на своите деца и интеракцијата со технологијата.

Она што е предизвикувачки е, како да се справиме и како да го менаџираме времето на децата правилно.

Иако понекогаш уредите нудат едукативни содржини, од друга страна се соочуваме со негативно влијание на технологијата врз развојот на децата.

Критичко размислување

 

Не толку изненадувачки, студиите покажуваат дека со зголемување на технологијата се намалува читањето. Се покажало дека децата кои не се изложени на читање секој ден, не размислуваат критички и не ги пришируваат своите мисли.

Овозможете му на детето  секојдневна средба со некоја книга, каде што технологијата нема да биде присутна. Критичното размислување може да го развивате со секојдневни разговори, каде што ќе ги проширувате разговорите со вметнување на минати сеќавања или со раскажување на книгите кои ги читате.

 

Опкружувачките фактори влијаат врз развојот на распонот на вниманието и имагинацијата .

 

Секојдневната изложеност на различни технолошки уреди, предизвикуваат кај децата многу дистракции кои влијаат на фокусот.

Кога имаме преголем визуелен технолошки стимул а, не му се чита доволно на детето или тоа самото не чита, се соочуваме со недостиг на имагинација.

За да му помогнете на детето, покрај технологијата која е неизоставен дел од секојдневието, потребно е да прераскажувате минати случувања и сеќавања како би ја развивале имагинацијата на детето.

 

За да го заштитите детето од влијанието на технологијата обратете внимание на тоа да :

 

  • Бидете информирани и вклучени во дигиталните трендови со кои се соочуваат децата.
  • Бидете внимателни за кои цели Вашето дете ги користи интернетот и технологијата.
  • Ако веќе децата мора да ја користат техмнологијата, обидете се тоа да бидат игри со ограничено време на пристап и едукативна содржина.
  • Изградете со детето таква комуникација да може во секој случај да разгвовара со Вас, за секој проблем со кој се соочува.
  • Користете ја имагинацијата, да се повикате на минати случувања со реални ликови и настани.

 

Технологијата е неизбежен дел од сечиј живот. Важно е да направиме баланс помеѓу реалниот живот, реалните животни случувања и родителите и децата да ја користат како алатка за учење, наспроти заменувањето на реалниот свет со технологијата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.