Како да си ја наплатите штетата од ЈП “Македонија Пат” доколку имате правосилна пресуда на суд

Одговара адв. Натали Петровска од Коалицијата Сите за правично судење

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *