ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСПОРЕДОТ НА СВЕШТЕНСТВОТО ЗА ЗАДУШНИЦИ ПРИ “СВ. УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРПДИЦА” ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗАДУШНИЦИ НА СВЕШТЕНСТВОТО ПРИ “СВ. УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРПДИЦА” ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Задушници,18.02.2023 година, Сабота

• Село Саса 06:00 часот, отец Дарко
• Село Моштица 06:00 часот, отец Мартин
• Грчки гробишта 07:30 часот, отец Мартин
• Село Луковица 07:30 часот, отец Дарко
• Стари градски гробишта, Црква Св.Илија 08:30 часот, отец Мартин
• Нови градски гробишта, Капела 09:30 часот, отец Дарко

Свештенство при Светиот храм “Св. Успение на Пресвета Богородица”, град Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *