Известување до ловците од ЛД “М.Каменица – САСА”

 

Македонска Каменица, 16. Август 2019 година – До редакцијата на каменица.мк од ЛД “М.Каменица – САСА” пристигна следново известување:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани колеги ловци според решението од АХВ со број 10-2363/1 од 24.07.2019 година и решението од МЗШВ со број 50-7742/2 од 29.07.2019 година Lovno Drustvo MKamenica Sasa ќе организира санитарен отстрел на дива свиња на ден 25.08.2019 година (недела).

Оние ловци кои ја имаат платено ловната карта за сезоната 2019/2020 година можат да се пријават во канцелирајата на ловното кај ловочуварот Игор Јангеловски(071532-637) и ловникот Мирче Алесков на ден 22 и 23.08.2019 (четвток и петок) од 09 часот до 13 часот за да се изготват списоци за дозволи за движење во шума,за гранична полиција,да подигнат дневни дозволи и да се потпишат лично дека се запонаени со начинот на лов според погоре наведените решенија од АХВ и МЗШВ.

На самиот лов ќе присуствуваат инспектор од АХВ и ловен инспектор.

Месото од евентуално отсреланите диви свињи ќе се чува во посебен фрижидер додека се добијат резултатите од АХВ доколку истите се негативни месото ќе се раздели на ловците кои учествувале.

 

Петседател

ГоцеСтоиловски

Leave a Reply

Your email address will not be published.