За две пијанства зад волан ќе се одзема возачката

Со досегашниот закон возачка дозвола се издава на возачи само до 70 години, а потоа само со лекарско уверение. Тоа обично се продолжува на три години, или зависно од здравствената состојба на возачот.

Со овие измени, исто така, Законот за безбедност на сообраќајот треба да се усогласи со Законот за прекршоци, донесен во мај годинава. Одреден е горен лимит на казните за физички и правни лица. Тоа за граѓаните ќе значи дека највисоката глоба за нив ќе изнесува 250 евра. Односно, распонот на глобите за физичките лица ќе изнесува од 15 до 250 евра како највисока граница.

Но, за животозагрижувачките прекршоци, казните нема да се намалуваат. За две пијанства зад волан, ќе се предложи да се одземе возачката дозвола.

„АКО ОД ЕДНА СТРАНА СЕ ЗАЛОЖИВМЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ГЛОБИТЕ, ПОСТОЈАТ СЕГМЕНТИ КАДЕ МОРА ДА СЕ РАЗМИСЛУВА ЗА ЗАОСТРУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА. СТАТИСТИКАТА ОД КОНТРОЛИТЕ КОИ ШТО ГИ ВРШИМЕ ПОКАЖУВА ДЕКА ИМАМЕ ГОЛЕМ БРОЈ ЛИЦА КОИ УПРАВУВААТ МОТОРНО ВОЗИЛО НАД ДОЗВОЛЕНАТА БРЗИНА, ПОД ДЕЈСТВО НА АЛКОХОЛ ИЛИ НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА. НА ОВА ПРАШАЊЕ МОРАМЕ ДА НАЈДЕМЕ ОДГОВОР ВО ЗАКОНОТ“, ВЕЛАТ ОД МВР.

Законските измени предвидуваат на секој возач кој во период од пет години ќе направи два животозагрозувачки прекршоци да му се одземе возачката дозвола, а за нова да треба да полага одново. Во животно-загрозувачки прекршоци законот ги вбројува возење под дејство на алкохол, пречекорување на брзината и почитување на првенство на минување. За нив нема да има промена во казните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *