Започна уписот на деца во ЈОУДГ “Бамби” – Македонска Каменица

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ
📌ЈОУДГ,,БАМБИ,, ве известува дека од 01.07.2020година продолжува да врши упис на деца за учебната 2020/2021 година.
Уписите ќе се вршат во просториите на ЈОУДГ,,БАМБИ,,секоја среда и петок во периодот од 09:00 до 12:00 часот.За упис на вашите деца потребно е да доставите извод од матичната книга на родените за детето .При уписот на децата задолжително ке се почитуваат следните мерки за превенција од ширење на заразата од kovid 19:
-При влез во установата ,задолжително носење на маска .
-За поднесување на документите потребно е присуство само на еден од родителите.
-Задолжително држење на социјална дистанца.
-Задолжително вршење на дезинфекција на рацете со средство оставено на влезот.
-Документите ке се примаат на шалтер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *