Започна асфалтирањето на локален пат во село Дулица со должина од 950 метри

Започна асфалтирањето на локален пат во село Дулица со должина од 950 метри

– Важно е да останеме посветени за поубава и подобра Македонска Каменица, – истакна градоначалникот Димчо Атанасовски.

Атанасовски, во претходниот период го објави завршувањето на изградбата на неколку локалните пристапни патишта во село Моштица, со должина од приближно 1400 метри. Исто така, завршена е изградбата на улица Новопроектирана во централното градско подрачје на Македонска Каменица, каде претходно беа инсталирани водоводната и канализациона мрежа, а активностите продолжуваат со поставување на улично осветлување.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *