Детската градинка „Бамби“ започна да врши упис на дечиња од 9 (девет) месечна до 6 (шест) годишна возраст

Преку Соопштение за јавност, директорката на детската градинка „Бамби“ – Македонска Каменица, Тодорка Велиновска ги известува родителите дека установата започна да врши упис на деца од 9 (девет) месеци до 6 (шест) годишна возраст.
Поради потребата од навремено формирање на групите, пожелно е уписот да бидде извршен до 15. Август 2024 година. Уписот може да биде извршен во секој работен ден, од 08:00 до 15:00 часот во просториите на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *