Дел од собраното народно творештво од Марко Цепенков во XIX век

“Ако ти се смачил некој човек кога ќе ти дојде дома, за да стане побргу, треба да му се стави малце сол во чевлите и веднаш ќе си станел да си оди од куќата”

“Глувци кога ќе излезат по куќите мошне многу, а најповеќе во полето, чекајте голема сиромаштија”

“Чевли да обуеш на сон, значело дека ќе се жениш”

“Ако оди некој од град надвор и да го пресретне поп или зајак, тоа за црна штета ќе му излезе; а ако го пресретне волк, на многу арно ќе му излезе”

 

 

Народно творештво собрано од Марко Цепенков во XIX век.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *