Дали банките имаат право да им ги блокираат и земаат средствата на граѓаните добиени од Центарот за социјална грижа?

Јас сум телесен инвалид со ампутирана десна нога и имам направено 15 операции. Бев вработена и земав кредит, сега земам само мобилност и банката ме даде на извршител, кој одреди да плаќам 3500 месечно, меѓутоа банката ми ја задржува целата мобилност од 7000 денари.
Извор: СамоПрашај
Одговара Елена Наковска од Коалицијата Сите за правично судење:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *