Бесплатни офталмолошки прегледи на дечињата во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица (ВИДЕО)

Денеска, 52 дечиња од најголемите групи во детската градинка Бамби добија бесплатни офталмолошки прегледи. Прегледите се прават во самата градинка од страна на стручни медицински тимови.
Како шти изјави директорката на детската градинка Бамби, Тодорка Велиновска „Со овие бесплатни прегледи, дечињата покрај ран скрининг и детекција на оштетувања на видот, добиваат и потврда за упис во основно училиште“.
„Бесплатните офталмолошки прегледи се прават со болницата Медика С, а финансиски се обезбедени во соработка со општина Македонска Каменица и градоначалникот Димчо Атанасовски“, – дополни во изјавата директорката Велиновска
Општина Македонска Каменица е прва општина во регионот која обезбедува офталмолошки прегледи за децата во детските градинки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *