Авто СЕРВИС ЗА КЛИМА системи „ЗЛАТЕ“ – Моштица, Македонска Каменица

АВТО КЛИМА ЦЕНТАР

З Л А Т Е

Специјализиран сервис за одржување и поправка на клима уред во автомобили

 

Ние сме специјализиран сервис за одржување и поправка на клима уред во автомобили.

Повеќегодишното искуство кои го имаме како и методите кои ги пременуваме, ни овозможуваат брзо и ефикасно да ги извршуваме поставените задачи.

Ги изведуваме сите поправки на авто клими на патнички возила, како и возила за специјална намена. При тоа користиме современи алати и техники, се со цел обезбедување на поквалитетна, побрза и поефикасна услуга.

Може да не најдете во село Моштица, Македонска Каменица, секој ден од понеделник до петок од 09:00 часот -18:00 часот, а во сабота од 09:00 – 16:00 часот.

За сите дополнителни информации може да ни се обарите на следните контакти

Tel: +389 71 380 659
mail:avtoelektrikazlate@gmail.com

 

Во рамките на услугите кои ги обезбедуваме, тие се следните:

  • Полнење на авто клима
    • Ремонт на компресор
  • Поправка на системот на авто клима
  • Сервис на авто клима
    • Промена на масло на компресор
  • Дијагностика

Посетете нѐ на време и заштедете на скапи поправки!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *