Автоматски хлоринатори на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица во рамки на програмските определби поврзани со подобрувањето на квалитетот на вода во селските средини започна со изградба на објекти потребни за инсталирање на автоматски хлоринатори за вода. Во склад со Планот за работа и договорот склучен на 23. Мај 2019 година, започнатите градежни активности за Изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица ќе продолжат со инсталирање на хлоринатори и опрема за автоматско хлорирање на водата.

Проектот ги опфаќа сите организирани водоводни линии во селските средини од Општината. Со ова општина Македонска Каменица и ЈП Камена Река како изведувач на градежните активности, продолжуваат со спроведување на дадените ветувања и заложби за обезбеување на чиста вода за пиење во домовите на сите граѓани во Општината.

Општина Македонска Каменица за изградба на овој проект, со кој жителите во селските средини ќе добијат чиста и квалитетна вода за пиење ќе издвои

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *