OLEG TELNOI Е НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ВО РУДНИК „САСА“

Најголемиот стопански капацитет во Македонска Каменица од денес има нов Генерален директор. На местото на досегашниот Neil Stevenson доаѓа Oleg Telnoi. Инаку новиот Генерален директор на каменичкиот рудник за олово и цинк досега ја вршеше истата функција во KOUNRAD COPPER COMPANY. Според податоците кои може да се најдат на интернет, Oleg Telnoi е дипломиран инженер, а во Central Asia Metals дошол во текот на 2007 година и веќе има повеќе од десет години искуство во финансиски менаџмент.

Очекувањата се дека назначувањето на новиот директор нема да донесе и драстични промени во работењето на Рудникот и дека партнерскиот однос со општина Македонска Каменица ќе продолжи и во иднина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *