193 години од раѓањето на Марко Цепенков, најзначајниот собирач на народни умотворби

На 7 ноември во 1829 година во Прилеп е роден Марко Цепенков, еден од најистакнатите собирачи на македонскиот фолклор.

Неговата автобиографија претставува богат избор за проучување на целокупниот живот на Прилеп од тоа време кои имаат непроценливо значење за македонската фолклористика, за етнографијата, за лингвистиката, за националната историја и за правото и за моралот на Македонците.

Тој е автор на неколку публикации напишани на македонски јазик. Македонскиот институт за фолклор го носи неговото име.

Умрел во Софија, на 29 декември 1920 година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *