Јоцо Стоиловски – наш сограѓанин кој успешно гради своја музичка кариера во Италија. Погледнето го неговото последно музичко чедо

Јоцо Стоиловски е наш сограѓанин кој повеќе години живее и работи како пелачбар во Италија. Но тој од својата љубов кон музиката не се откажува и продолжува и понатаму да твори и да гради меѓународна кариера. Почетоците во музичките води ги бележи тука во Македонија уште во девеесетите години, но по неговата преселба тој ја продолжува својата кариера и во Италија. Твори на македонски и на италијански јазик истовремено. Погледнете го неговото последното музичко остварување со кое тој има намера да се претстави на реномиран фестивал во Верона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *