СУПЕР ВЕСТ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ: Патувајте слободно во Шпанија, Словенија, Италија…

Доколку патувате во странство со автомобил, во следните држави ќе можете да возите со македонски возачки дозволи.

Република Македонија има склучено билатерални договори за заемно признавање на националните возачки дозволи со Шпанија, Албанија, Италија и Словенија.
Кога станува збор за другите земји, па дури и соседните, потребна е меѓународна возачка дозвола за патување со сопствено или туѓо возило. Меѓутоа, многумина препорачуваат да се поседува меѓународна возачка дозвола дури и во земјите со кои се има склучено договор.
Меѓународната возачка дозвола се издава од правно лице овластено од Министерството за внатрешни работи и таа има важност до три години. Истовремено, таа никогаш не се издава на лице што е претходно казнувано.
Покрај оваа дозвола, за патување во странство е потребен и зелениот картон за да се покријат потенцијалните штети доколку истите се причинети на трети лица со употреба на моторното возило.

Leave a Reply

Your email address will not be published.