Се продава куќа во село Саса (Аризанци)

Се продава куќа во село Саса (Аризанци) во непосредна близина на регионалниот пат Македонска Каменица – Крива Паланка.Куќата има приклучок со електрична енергија и сопствен довод со вода од извор. Дворно место од 2 декари и вкупна површина на куќата од 114 метри квадратни со имотен лист. Цеа по договор. Повеќе информаци на 076 732 592

Leave a Reply

Your email address will not be published.