САМО ЗА ГЕНИЈАЛЦИ: Кој е најголемиот број што може да се добие со поместување на само 2 чкорчиња? (Одговор во коментар)

Математичка задача само за вистински генијалци. Дали го знаете вистинскиот одговор?

Што мислите? Кој е најголемиот износ што може да се одбие со поместување на само 2 чкорчиња? Чкорчињата можете да ги менувате така што ќе ја смените нивната позиција без притоа да ги остраните целосно т.е да ги тргнете од сликата. Напоменување дека смеете да поместите само 2 чкорчиња. Кој е најголемиот број што го добивте? Пишете ни во коментар.

Leave a Reply

Your email address will not be published.