РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИОТ ДОМ ВО ПАНЧАРЕВО

Се реконструира селскиот дом во село Панчарево

Leave a Reply

Your email address will not be published.