Психолошките растројства според типовите во кладилница

Интересна и забавна шема според која можете да одредите кој тип на психолошко растројство поседувате доколку сте опседнати со кладионичарење:

1-2 (полувреме – крај) – Манична депресија/Биполар
Х-Х (полувреме – крај) – Два Х хромозома, значи сексуална наклонетост према жена, ваљда мајка – Едипов комплекс
1Х (Двознак) – Дисоцијативно пореметување/Мултиплицирана личност
7+ (голови) – Булимија Нервоза
0-2(голови) – Депресија проследена со слаба самодоверба
DP1(дупла победа) – Комплекса на виша вредност(супериорност)
DP2(дупла победа) – Комплекс на нижа вредност(инфериорност)
1(Фикс) – Фиксација у прва фаза (орална фиксација)
2(Фикс) – Фиксација у втора фаза (анална фиксација)
Хpp (резултат на полувреме) – Хиперкинетичко пореметување/ADHD
1=2(Исто голови и прво и второ) – Опсесивна комплусивност
2-1&7+ (полувреме-крај и број на голови) – Шизофренија
Уплата на 20 денара – Анксионзност
Осигурај ми ја на 2000 денара – Параноја

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *