ПРОЧИТАЈТЕ КАКВА НОВИНА ВО РАБОТЕЊЕТО ВОВЕДЕ ЈОУДГ „БАМБИ“ ОД МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

05.03.2018 КАМЕНИЦА.МК

ЈОУГД „Бамби“ – Македонска Каменица воведува уште една новина во своето работење. Со вообичаени секојдневни активности и капацитет според бројот на пријавени дечиња за присуство, ЈОУДГ „Бамби“ ќе работи во секоја прва сабота од месецот. Пријавувањето за присуство на дечињата од страна на родителите се врши директно во просториите на установата, кај вработените од воспитниот тим или електронски на следниов e-mail: bambi@bambi.mk
За повеќе детали тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published.