Песна од мојот крај: Изворно оро “на сворче” од каменичкиот крај во изведба на Здравко Трајчевски-Дако

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *