Општина Македонска Каменица официјална членка на Институт на стандардизација на РМ

Македонска Каменица, 06.12.2018 година – Градоначалничката Соња Стаменкова и Џеват Кицара, директор на Институт за стандардизација на Република Македонија потпишаа договор за продлабочување на соработката помеѓу овие две институции и членство на општина Македонска Каменица во ова тело на Влада на РМ.
Со потпишувањето на овој договор општина Македонска Каменица пристапува кон спроведување на регулативи и практики според европски стандарди.

Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

ц

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *