Објава за давање под закуп на недвижен имот во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица објави дека се дава под закуп недвижен имот во нејзина сопственост (сегашната сендвичара „Бумбарче“). Почетната цена на јавното наддавање изнесува 90,90 денари по метар квадратен или вкупна почетна цена за закуп е 4.363,оо денари. Рокот за поднесување на пријавите со целокупната потребна документација е до 30.09.2016, до 15.00 часот, на интернет страната www.e-stvari.mk. Jавното наддавање ќе се оддржи на наведената интернет страна, на 04.10.2016 година, во 10.00 часот и ќе трае 30 минути. 6-juniЦелата објава, заинтересираните може да ја побараат на веб страната на општина Македонска Каменица – www.makedonskakamenica.gov.mk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.