Нови директорски смени во Македонска Каменица

Македонска Каменица 06.XII.2017 (kamenica.mk)
Како што денес на својот facebook профил објави градоначалникот на Македонска Каменица- Соња Стаменкова, нови директори добија СOУ “Миле Јаневски- Џингар” и ЈОУДГ “Бамби”. За в.д. директор на СОУ “Миле јаневски- Џингар” е назначен проф. Круме Стојановски, кој ја замени досегашната директорка Лилјана Димитровска, а за в.д. директор на ЈОУДГ “Бамби” е назаначена Снежана Мицевска Златановска на местото од Весна Јованова.
Градоначалникот Стаменкова на сега назначените директори им посака плодна соработка и успешна работа при нивното вршење на раководните должности во иднина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *