Конкурс за средношколски есеи – 2018

Институтот за култура и уметност при Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“  од  Свети Николе – Битола распишува

КОНКУРС

за најдобри средношколски есеи на следниве теми:

  • „Иднината на човештвото. Кој ќе победи во оваа трка?“
  • „Технологијата – меч со две острици? Колку далеку можеме да одиме?“
  • „Иднината е во онлајн образованието“
  • „Најлошата песна во светот“
  • „Сите учиме едни од други“
  • „Мојата визија“
  • слободна тема по избор на авторот

Бараме оригинални есеи. Искрени, сатирични, духовити, храбри, креативни, интелигентни, емоционални, визионерски… Баш такви есеи какви што сакате да напишете! Есеи што навистина можат да ги отсликаат средношколските размислувања.

Насловите на темите се дадени само како насоки за авторот. Може да давате аргументи за и против, може да се согласувате и да не се согласувате со дадените теми. Во оформување на идејата (и колку апстрактна таа ќе биде) можете да имате целосна слобода. Важно е да се чувствувате слободни и сигурни во тоа што го пишувате.

Целиот текст можете да го најдете на следниов линк: https://msu.edu.mk/esei2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *