КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на јавните и приватните универзитети во Република Македонија за 2018/2019 година

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 годин

Институција која огласува:
Министерство за образование и наука
Рок на пријавување:
23.11.2018

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18) и член 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13), Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија
за студиската 2018/2019 година.

Целиот текст од Конкурсот можете да го прочитате на следниов линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *