Книга на денот: “Дланка полна бои” – Сучен Кристин Лим

Дланка полна бои е повеќеслоен роман кој истражува 80 години од историјата на Сингапур, преку еден ден од животот на Сувен, млада професорка која се труди да се определи себеси како личност и како уметник. Во својата потрага, таа ја истражува богатата историја на семејството на нејзиниот очув и открива многу надежи и тешкотии на раната емигрантска заедница на Сингапур – од кинески возачи на рикши и малајски келнери, до индиски доктори. Никој не е поштеден од последиците на времињата што се менуваат.
Зад овие кулиси, пријателите на Сувен ги истражуваат темите на уметноста, љубовта, слободата и на предавството. Преку мајсторското раскажување и живописниот јазик на Сучен Кристин Лим, Сингапур на денешницата се сплотува со Сингапур од минатото.
Приказната изобилува со локални вкусови и ароми, а ликовите се живописно претставени и уверливи. Особено чувствителни се тажните животи на жените во приказната.
Дланка полна бои е прв добитник на Сингапурската книжевна награда во 1992 година.
„Ако треба да го опишам ова дело само со два збора: нежна искреност“.
Кирпал Синг

Leave a Reply

Your email address will not be published.