Известување до млекопроизводителите од општина Македонска Каменица

Се известуваат произвоителите на млеко од општина Македонска Каменица и Делчево дека пријавувањето на млеко „трета фаза“ 2018 (мај, јуни,јули, август и септември) е во тек и ќе трае ддо 05.11.2018 година.

Пријавувањето е во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Делчево.

Производителите е потребно да ги приложат следните документи:

  • оригинални откупни белешки
  • ПБО
  • лична карта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *