Изберени се членовите на Советот на млади на општина Македонска Каменица

Советот на ЕЛС Македонска Каменица на мајската седница усвои Решение за именување на членови на Совет на млади на општина Македонска Каменица.  За членови на Совет на млади на општина Македонска Каменица се именувани: Бојан СтаменковскиФилип АврамовскиИвана ЃоргиевскаАнетка Атанасовска и Ненад Николовски. Mандатот на членовите на Советот трае две години.

Советот на млади на oпштина Македонска Каменица ќе биде советодавно тело на Советот на општина Македонска Каменица, основано заради подобрување на положбата и решавање на проблемите на младите во општината.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *