Да се насмееме и потсетиме на Дунафка Трифуновска и нејзината елоквенција: “Значи крај, значи…тука крај значи, готова е” (Видео)

Leave a Reply

Your email address will not be published.