Дали Катастарот смее да ви го негира правото на сопственост кое ви го признава државата?

Катастарот не ми издава имотен лист за станбен простор во моја сопственост, поради немање геодетски елаборат. И покрај правото бесплатно да ми се изработи елаборат, на моето барање од Катастарот ме вратија усмено без образложение. Дали Катастарот ми го негира правото на сопственост кои ми го признава државата?

Извор на инфо: СамоПрашај.Мк

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници

Leave a Reply

Your email address will not be published.