Дали и каде може да се пријави штета од невреме?

Дали и каде може да се пријави штета од невреме?

Одговара Дарко Аврамовски од Коалиција Сите за правично судење

Leave a Reply

Your email address will not be published.