Бојан Малчев – најдобар студент на Економски во академската 2015/2016 година

Бојан Малчев од Македонска Каменица, кој студира „Сметководство и ревизија“ е прогласен за најдобар студент на Економски факултет за академската 2015/16 година. Просекот кој го има Бојан е 10,оо, со што влегува во редот на најдобрите студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

Бојан Малчев е уште една каменичка гордост и му поскауваме уште многу успеси во иднина.15055781_1357915540894253_1723533354836187084_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *